Taal
Nederlands English

Lima global steel

VCA certificering

VCA certificering

Het beleid van de onderneming richt zich op het geven van een geïntegreerde plaats aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Binnen deze aanpak streeft de onderneming naar voortdurende verbetering van haar arbeidsomstandigheden beleid passend binnen het totale uitvoeringsbeleid.

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu zijn geïntegreerd in alle werkzaamheden die door haar medewerkers worden uitgevoerd en eveneens met oog op de zorg van de veiligheid van derden.

Om de kwaliteit van dit systeem te waarborgen is de firma Lima in het bezit van een VCA* certificaat.